SPOTKANIE DLA GOŚCI VIP

10.45-11.00    Rejestracja gości                        

11.00-11.30    Uroczyste otwarcie obchodów

11.30-11.45    Przemówienie okolicznościowe Burmistrza Ursynowa Roberta Kempy

11.45-12.30    “Kompetencje jako efekt uczenia się w szkole i poza nią”,

wystąpienie gościa specjalnego prof. zw. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, V-ce Przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

12.30-12.45    Prezentacja wideo z okazji 25-lecia

12.45-13.00    Podziękowania za wkład w rozwój Fundacji

13.00-13.20    Quiz niespodzianka

13.20-13.40    Występ Kabaretu Barwnych Marynarek

13.45-14.15    Planeta Primus – prezentacje uczniów NSP

14.15-14.30    Degustacja europejskich specjałów przygotowanych przez uczniów

14.30-14.45    Sadzenie dębu 25-lecia


SPOTKANIE DLA NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW I ABSOLWENTÓW FUNDACJI

18.00    Uroczysta Gala z okazji 25 – lecia Fundacji Primus

              Koncert Justyny Bacz Kazior “Piosenka nie tylko francuska

20.00    II Zjazd Absolwentów i Przyjaciół Primusa, rejestracja dla absolwentów

20.00-20.15   Część Oficjalna

20.15-20.35   Część Artystyczna w wykonaniu uczniów gimnazjum

Spotkanie z dyrektorami, nauczycielami i pracownikami szkół, oglądanie materiałów wspomnieniowych.